Free Shipping Muscle Rock

สินค้าฟรีค่าจัดส่งทุกชิ้น!!! (Free Shipping!!!)

วิธีการจัดส่งสินค้า

1. วิธีการจัดส่งสินค้าประเภทต่างๆ
       - สินค้าประเภท Protein : จัดส่งสินค้าโดยขนส่งเอกชนทั่วไทย โอนและคอนเฟิร์มก่อนเที่ยงวันจะจัดส่งในวันนั้นๆทันที สินค้าจะถึงมือลูกค้าภายใน 1-2 วันหลังจากวันจัดส่ง

       - สินค้าประเภท Vitamin, Recovery, Pre-Workout, Accessories และสินค้าประเภทอื่นๆ : จัดส่งโดยขนส่งเอกชนทั่วไทย โอนและคอนเฟิร์มก่อนเที่ยงวันจะจัดส่งในเย็นวันนั้นทันที สินค้าจะถึงมือลูกค้าภายใน 1-2 วันหลังจากวันจัดส่ง

       - สินค้าประเภท Pre-Order : จัดส่งโดยขนส่งเอกชนทั่วไทย เมื่อสินค้าถึงไทยจะใช้เวลาในการคัดแยก 1 วันหลังจากนั้นจะทำการจัดส่งซึ่งจะอัพเดทให้ลูกค้าทราบทุกครั้งใน Fan Page สินค้าจะถึงมือลูกค้าภายใน 1-2 วันหลังจากวันจัดส่ง

 

*** จัดส่งสินค้าวันจันทร์-วันศุกร์ เท่านั้น

*** สินค้าอาจถูกส่งแยกมากกว่าหนึ่งกล่องได้เนื่องจากการจัดเ็บในสโตร์คนละที่กัน

*** สถานะการจัดส่งและ Tracking Number ทางเราจะแจ้งให้เฉพาะลูกค้าที่สั่งสินค้าผ่านระบบเว็บไซต์เท่านั้น

*** ลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางอื่นสามารถขอรับ Tracking Number ได้หลังวันทำการจัดส่งเท่านั้น

*** หากเลยกำหนดส่งสินค้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นหรือมีปัญหาในการรับสินค้า ให้แจ้งมาได้ทันที

*** กรณีสินค้าเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งหรือสินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์ กรุณาติดต่อกลับภายใน 5 วันนับจากวันที่สินค้าได้ถูกจัดส่งเรียบร้อย (อ้างอิงตามระบบของบริษัทขนส่ง) เพื่อเคลมรับสินค้าใหม่หรือรับเงินค่าสินค้าคืน หากเลยกำหนดตามที่ระบุไว้ข้างต้นทางเราจะไม่รับพิจารณาและจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

*** สินค้า Blow Out Sale : คือสินค้าที่ใกล้หมดอายุ หรืออาจเป็นสินค้าที่มีตำหนิเช่นขวดบุบ จับตัวเป็นก้อนซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายในสินค้าชนิดผงบางประเภทที่ไม่ถูกกับชื้น อาจจะละลายตัวช้ากว่าเดิมแต่ยังสามารถรับประทานได้ตามปกติ ทั้งนี้ขอให้ลูกค้าเลือกซื้อตามความคุ้มค่าและเหมาะสม ทางเราขออนุญาตไม่คืนเงินหากลูกค้าไม่พอใจสินค้า ลูกค้าสามารถสอบถามวันหมดอายุ หรือสภาพสินค้ากับทางเราได้โดยตรงก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

*** สินค้า Pre-Order : ในบางครั้งหากเกิดปัญหากรณีสินค้า Pre-Order มาช้าเกินกว่ากำหนด(ซึ่งเป็นความเสี่ยงตามธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับการ Pre-Order)  จะไม่มีการคืนเงินให้ลูกค้าระหว่างรอดำเนินการ ลูกค้าต้องรอจนกว่าสินค้าจะผ่านพิธีการนำเข้า(อาจนานเป็นหลักเดือนในบางครั้ง) จะคืนเงินในกรณีที่สรุปได้แล้วว่าสินค้าหายระหว่างการขนส่งเท่านั้น